Bezpieczne przechowywanie produktów wymagających ciągłego monitorowania temperatury i wilgotności powietrza oraz kontroli dostępu

Systemy magazynowe

Automatyczne systemy magazynowe z kontrolą temperatury, wilgotności oraz z kontrolą dostępu.

ALAB SYSTEM elektronika laboratoryjna
Monitoring temperatury

Rozwiązania do monitorowania i raportowania procesu przechowywania (transportu) w kontrolowanej temperaturze.

ALAB SYSTEM elektronika laboratoryjna
Outsourcing temperatury

Outsourcing w formie abonamentu - przejęcie w imieniu użytkownika obowiązków związanych z kontrolą i rejestracją temperaturowych warunków przechowywania.

ALAB SYSTEM elektronika laboratoryjna
Pojemniki do transportu w kontrolowanej temperaturze

Rozwiązania przeznaczone do transportu próbek, produktów, odczynników w gwarantowanej temperaturze bez względu na warunki zewnętrzne.

ALAB SYSTEM elektronika laboratoryjna
Mapowanie temperatury

Usługa dedykowana urządzeniom z kontrolą temperatury, których kwalifikacja musi być przeprowadzona zgodnie z przepisami FDA lub GMP/GDP.

ALAB SYSTEM elektronika laboratoryjna
Walidacja

Usługi w zakresie przeprowadzania kwalifikacji IQ, OQ, PQ urządzeń i aparatów.

ALAB SYSTEM elektronika laboratoryjna
Serwis urządzeń chłodniczych

Serwis agregatów chłodniczych dla użytkowników urządzeń chłodniczych lub mroźniczych.

ALAB SYSTEM